Internet Servis Sağlayıcılar , İnternet Cafelerin genelde sıkıntısı olan adsl hatları belirli bir kullanımdan sonra Servis sağlayıcı 32 mbit hattı , 3 mbit ‘e düşürmektedir.
bunun çözümü tarafında genelde adsl hattını kapatıp 5-10 sn sonra tekrar hattı bağladığınızda kapasite problemi ortadan kalkıyor .

Yapılması gereken işlem oldukca basit ;


add name=INTERFACE_ONOF owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive\r\
\nsource="/int ethernet disable ether1\r\
\ndelay 5000ms;\r\
\n/int ethernet enable ether1 "

bu komut sayesinde ethernet 1 portu kapatılıyor , 5 sn sonra tekrar aktif ediliyor , ethernet 1 portu üzerinde aktif olan DSL pppoe client’ı da düşeceği için 5 sn sonra tekrar bağlanıyor olacaktır.

bu komutun çalışma zamanını ise /system scheduler tarafından tanımlayabilirsiniz ;
aşağıdaki örnekte mikrotik saatinize bağlı olarak 05:00:00 ‘da hergün 1 sefer ethernet interface ‘ınız ( yukarıdaki tanımlı komutu ) çalışacak şekilde ayarlanmıştır .

/system scheduler
add interval=1d name=INTERFACE_ONOF on-event="/system script run INTERFACE_ONOF" policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=oct/19/2015 start-time=05:00:00