CPU / Entegrasyon Banner

Senaryo :
Mikrotiğe ait 2 adet WAN portu var ve her iki portunda ip bilgisi sms /mail ile belirtilen ip adresine gönderilecek .
Cihaz herhangi bir şekilde reboot gerçekleşirse bu durumun bilgisi uptime değişkeninde belirtilen süreye ulaştığında sms olarak gönderiyor olacak .

# Mikrotik reboot alert / UPTIME CHECK SCRIPT, with prevention of sending FALSE ALARM with optional Email and SMS Alert
# Mail gönderimi için Gmail , Sms Göndermi için AybitSMS.com Platformu kullanılmıştır. 
# By Yavuz Malkoç
# https://bilgi.wi.com.tr
 
# Uptime Bilgisi Değişkene aktarılıyor 
:local UPTIME [/system resource get uptime]
 
# Uptime Limiti Değişkene aktarılıyor ( bu süre size kalmış istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. ) 
:local UPTIMELIMIT "00:05:00"
 
# Tarih , Saat bilgileri değişkenlere aktarılıyor.
:local date;
:local time;
:set date [/system clock get date];
:set time [/system clock get time];
 
# Eğer Uptime bilgisi belirtilen limitin altında ise bu konu ile ilgili log' bilgi aktarılıyor ve sms / mail göndderiliyor. By Wi
:if ($UPTIME<$UPTIMELIMIT) do={
:log error "ALARM : Router Reboot Edildi . Mevcut uptime durumu $UPTIMELIMIT Dakika , Sms ve Mail Gönderiliyor.";
 
# Servisler yüklenmek için kısa bir süre bekletiliyor . /by Wi

:delay 161s
 
# GMAIL Setup
:local gmailid "GmailKullanıcıadı@gmail.com"
:local GMAILPASS "GmailPassword"
:global gmailsmtp
:set gmailsmtp [:resolve "smtp.gmail.com"];
:local FIRMA "By Wi"
 
# AybitSMS Konfigurasyonu 
#Eğer AybitSMS hesabınız almanız gerekmektedir. 
:local SMSURL "api.aybitsms.com"
:local KID "aybitkullaniciadi"
:local KPASS "Aybitsifre"
 
#Gönderilecek telefon numaraları 
:local cell1 "03333021909"
:local cell2 "0333xxxxxxx"
 
:global WAN1IP
:global WAN2IP
 
# 2 PPPOE Bağlantısı kontrol ediliyor ip almışsa bilgileri mail göndermek üzere değişkene aktarılıyor 
# Eğer pppoe bağlantısı yoksa log 'a bu konuda not düşüyor , işlemi durduruyor .
 
if ([/interface get ADSL_1 disabled] = yes) do={ :log error "ADSL_1 Bağlantısı Disable Durumda" }\
else={[:global WAN1IP [/ip address get [find where interface=ADSL_1] address];]}
 
if ([/interface get ADSL_2 disabled] = yes) do={ :log error "ADSL_2 Bağlantısı Disable Durumda " }\
else={[:global WAN2IP [/ip address get [find where interface=ADSL_2] address];]}
 
# Mail alıcıları tanımlanıyor . 2 mail hesabı için tanım yapıyor .
:local mailsendto
:set mailsendto [email protected]
 
:local mailsendto2
:set mailsendto2 [email protected]
# Set Email Subject
:local es "$[/system identity get name] $[/system clock get date] $[/system clock get time] $FIRMA MIKROTIK Reboot Olmuş ! Yeni IP'leri  $WAN1IP $WAN2IP Toplam  $UPTIME süredir Aktif"
 
# Set Email Body
:local eb "$[/system identity get name] $[/system clock get date] $[/system clock get time] $FIRMA MIKROTIK Reboot Olmuş ! Yeni IP'leri  $WAN1IP $WAN2IP Toplam  $UPTIME süredir Aktif" \n\n Mevcut Uptime Süresi $UPTIME \n\n Powered By Wi !"
 
# Finally send email to both amind email addresses
/tool e-mail send to=$mailsendto subject=$es start-tls=yes body=$eb password=$GMAILPASS
/tool e-mail send to=$mailsendto2 subject=$es body=$eb start-tls=yes password=$GMAILPASS
 
:log warning "Reboot konusunda mail gönderildi  ..."
 
:log warning "Reboot Konusunda Sms Gönderildi. ."
 
# SMS Gönderme İşlemi 
/tool fetch url="http://$SMSURL/v1/send-sms/get/?username=$KID&password=$KPASS&receipents=$cell1+$cell2&text=$FIRMA+MIKROTIK+Router+Reboot+Olmus+ve+suan+toplam+$date+$time+Suredir+aktif+Yeni+ipler+$WAN1IP+$WAN2IP+++++++[$FIRMA+ByWi]"
 
# Eğer Uptime Suresi limiti aşılmış ise ( ilk belirtilen süre içerisinde sms mail gönderilmiş ise tekrar mail göndermemek için  alarm pasif duruma ve bilgisi giriliyor.
} else={
:log error "Sistem $UPTIMELIMIT süredir aktiftir. herhangi bir sms mail gönderilmesi gerekmiyor."
}
 
# Powered By Wi

Categories:

No responses yet

Bir yanıt yazın