Bu videode sistemde tanımlı kullanıcıların izlendiği ve liste üzerinde yapılabilecek işlemler anlatılmıştır.