Mikrotik PCC metodu ile load balancing yük dengeleme şeklinde çalışır. Birleştirilmiş hattın kapasitesi hız testlerinde görüntülenemeyebilir. PCC metodu ile load balancing hat miktarı aşıldıktan sonra 2. hattın devreye girmesi şeklinde çalışır. Bu yöntemde band genişliği en adil şekilde dağıtılır. Fakat HTTPS (SSL) ile çalışan web sitelerinde ve bankacılık işlemlerinde problemler yaşanabilir. Sürekli ip değişmesi kopmalara neden olabilir.
Bu anlatımda ki yazıları terminal aracılığıyla direk mikrotiğinize kopyalabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece interface isimlerini değiştirmek.

 

network

DSL MODEM IPLERI ve INTERFACE İSİMLERİ

DSL MODEM 1 = 192.168.20.1 WAN1
DSL MODEM 2 = 192.168.30.1 WAN2
LOKAL ADRES = 192.168.0.1 ANALINK

/ip address
add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ANALINK
add address=192.168.20.2/24 network=192.168.20.0 broadcast=192.168.20.255 interface=WAN1
add address=192.168.30.2/24 network=192.168.30.0 broadcast=192.168.30.255 interface=WAN2

/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=195.175.39.39,195.175.39.40

/ip firewall mangle
add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn
add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn

add chain=output connection-mark=WAN1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
add chain=output connection-mark=WAN2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2

add chain=prerouting dst-address=192.168.20.0/24 action=accept in-interface=ANALINK
add chain=prerouting dst-address=192.168.30.0/24 action=accept in-interface=ANALINK

add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ANALINK per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ANALINK per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes

add chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=ANALINK action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
add chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface= ANALINK action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2

/ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.20.1 routing-mark=to_WAN1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.30.1 routing-mark=to_WAN2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.20.1 distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.30.1 distance=2 check-gateway=ping

/ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade

Pcc load balanc

Test yaptığımızda sonucumuz.

test2